Co potřebuji k zápisu?

  • Rodný list dítěte;
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce;
  • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci.

V době od 01. 03. 2022 do 30. 03. 2022 se mohou zákonní zástupci na www.zapis-zs-vsetin.cz zaregistrovat a vytvořit elektronický profil svého dítěte. Následně si zde vyberou základní školu a vygenerují žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapis-zs-vsetin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ. Podáním vytištěné a podepsané žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ
v den zápisu se zahájí přijímací řízení.