Jak mám postupovat, když chci žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte:
1. Zaregistrujte své dítě na www.zapis-zs-vsetin.cz.
2.
Následně si vyberte základní školu (dále jen „ZŠ“), kde budete žádat o odklad povinné školní docházky a dítě do dané ZŠ online zaregistrujte.
3. Systém
dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad, kterou lze vytisknout a podepsat.
4. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu – úterý 05. 04. 2022 a středa 06. 04. 2022 v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapis-zs-vsetin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu ve vybrané ZŠ.
5. Zákonní zástupci budou v ZŠ seznámeni s dalším postupem v řízení o odkladu povinné školní docházky dítěte.
Nezapomeňte, že pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká mu povinnost předškolního vzdělávání.