Jak postupovat, pokud dítě nemůže být u zápisu přítomno (např. z důvodu nemoci)?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna bez ohledu na jeho aktuální zdravotní stav. Je-li dítě nemocné, přihlásíte ho k zápisu v řádném termínu bez jeho přítomnosti.