Jak postupovat v případě, že v den zápisu jsou rodiče s dítětem např. na dovolené v zahraničí?

Co nejdříve telefonicky informujte vedení školy a požádejte o náhradní termín (zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku).