Jak se dozvím, kdy se koná zápis?

Oznámení o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro daný školní rok najdete ve Vsetíně vždy v dostatečném předstihu:
a) na webových stránkách jednotlivých základních škol a v listinné podobě na vývěskách vedle hlavního vchodu do školy;
b) na webových stránkách města Vsetín www.mestovsetin.cz i na jeho profilu na Facebooku a v listinné podobě na vývěskách Městského úřadu Vsetín, Svárov 1080, Vsetín;
c) při spuštění tohoto portálu naleznete Oznámení o zápisu se všemi podrobnostmi také zde.