Jak zaregistruji dítě (žadatele)?

Dítě můžete zaregistrovat po přihlášení.

 1. Klikněte v pravém horním rohu na odkaz  Registrace dítěte.
 2. Vyplňte informace o žadateli. Všechna pole jsou povinná.
 3. Klikněte na Pokračovat.
 4. Vyplňte informace o prvním zákonném zástupci.
 5. I zde jsou všechna pole povinná, kromě datové schránky.
 6. Pokud je adresa trvalého pobytu zákonného zástupce stejná jako u žadatele, zaškrtněte Adresa trvalého pobytu je stejná jako u dítěte. Pole se Vám automaticky vyplní.
 7. Pokud je adresa pro doručování písemností zákonného zástupce stejná jako adresa trvalého pobytu, zaškrtněte Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého pobytu. Pole se Vám automaticky vyplní.
 8. Klikněte na Pokračovat.
 9. Vyplňte informace o druhém zákonném zástupci. Postupujte stejně jako u předchozího zákonného zástupce.
 10. Pokud nechcete informace o druhém zákonném zástupci vyplňovat, zaškrtněte pole Nechci vyplňovat druhého zákonného zástupce. Pole zešednou a nebudete moci do nich psát.
 11. Klikněte na Pokračovat. Tímto jste vytvořili profil žadatele (dítěte).