Kam se dostavit k zápisu (mohu si vybrat školu)?

Pokud nechcete sami vybírat mezi školami, pak žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené městem Vsetín v tom školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (tak zvaná „spádová škola„). Tato škola přijme dítě vždy.
Pokud Vám spádová škola z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, můžete pro své dítě zvolit kteroukoliv jinou školu. V jiné než spádové škole však není přijetí Vašeho dítěte garantováno, protože
a) ředitel každé spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve svém vymezeném školském obvodu,
b) školy zřizované jinými zřizovateli než obcí přijímají děti podle svých kritérií do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.