1. Pro registraci dítěte se, prosím, přihlaste. Klikněte na odkaz Moje děti v menu. Následně je registrace dítěte rozdělena na 3 kroky.

  2. V případě registrace prvního dítěte se zobrazí registrační formulář. V prvním kroku vyplňte informace o dítěti. Všechna pole jsou povinná. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

  3. V druhém a třetím kroku vyplňte informace o zákonných zástupcích. Pokud nechcete vyplňovat druhého zákonného zástupce, klikněte na zaškrtávací pole „Nechci vyplňovat druhého zákonného zástupce“. Formulářová pole zešednou a nebude možné do nich psát informace o druhém zákonném zástupci. Potvrďte kliknutím na „Pokračovat“.
  4. Po odeslání informací o druhém zákonném zástupci se zobrazí rekapitulace. Zde si, prosím, zkontrolujte zadané údaje a případně je opravte. Kliknutím na tlačítko „Uložit“ dokončíte registraci dítěte do systému.

  5. Pokud již máte registrované dítě, zobrazí se po kliknutí na odkaz Moje děti seznam registrovaných dětí. Nad tímto seznamem naleznete tlačítko „Registrovat další dítě“. Další postup je pak stejný jako v předchozích bodech.