Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme?

Naše webová adresa je: https://zapis-zs-vsetin.cz. Tyto webové stránky slouží k registraci k zápisu dětí k plnění povinné školní docházky v základních školách města Vsetín. 
Tento web provozuje město Vsetín: https://www.mestovsetin.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje
a proč je shromažďujeme? 

Formuláře

Veškerá data, která sbíráme pomocí formulářů, jsou nezbytná pro vygenerování Žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad povinné školní docházky a zároveň jsou to údaje nezbytné k zahájení přijímacího řízení k základnímu vzdělávání. Žádné další nebo nadbytečné informace nesbíráme.

Cookies

Cookies v HTTP protokolu označuje malé množství dat, které vytvoří webový server, pošle Vašemu prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby jako je například preference jazyka, košík v e-shopu apod. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:
Nezbytné – první strany, krátkodobé, zajišťují základní funkce stránek. 
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data, neslouží k osobní identifikaci uživatele.

Jak lze upravit využívání cookies
Cookies soubory můžete ve svém prohlížeči vymazat, zpravidla v Historii navštívených stránek, nebo můžete ukládání cookies blokovat. V tomto případě je pak funkcionalita stránek omezena. Více informací o blokování ukládání cookies naleznete na stránkách poskytovatele Vašeho prohlížeče. Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Cookies webu 

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

S kým sdílíme vaše údaje

Data, která nám poskytnete, spravuje administrátor webu a pracovníci následujících základních škol

 • Základní škola INTEGRA Vsetín
 • Základní škola Vsetín, Luh 1544
 • Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
 • Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
 • Základní škola Vsetín, Sychrov 97
 • Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Data, která nám poskytnete za účelem správy Žádostí o přijetí nebo Žádostí o odklad povinné školní docházky, uchováváme pouze po dobu přijímacího řízení v daném roce. Veškerá poskytnutá data i uživatelské účty budou smazány nejpozději k 01. 09. 2022. 

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. 

Požádat o soubor s exportem osobních údajů nebo o odstranění osobních údajů můžete na adrese vsetin@ezapisdoskol.cz.

Kam posíláme vaše data?

Vaše data neposíláme nikam! Jsou poskytnuta pouze pracovníkům základních škol, kteří spravují Vaše Žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Seznam základních škol:

 • Základní škola INTEGRA Vsetín
 • Základní škola Vsetín, Luh 1544
 • Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
 • Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
 • Základní škola Vsetín, Sychrov 97
 • Základní škola Vsetín, Trávníky 1217