Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://zapis-zs-vsetin.cz. Tyto webové stránky slouží k registraci k zápisu v základních školách města Vsetín. 

Tento web provozuje město Vsetín.

https://www.mestovsetin.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Formuláře

Veškerá data, která sbíráme pomocí formulářů jsou nezbytná data pro vygenerování Žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad a zároveň jsou to údaje, nezbytné k zahájení přijímacího řízení k základnímu vzdělávání. Žádné další nebo nadbytečné informace nesbíráme.

Cookies

Cookies v HTTP protokolu označuje malé množství dat, které vytvoří webový server, pošle Vašemu prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby jako je například preference jazyka, košík v e-shopu apod. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

Technické – první strany, krátkodobé, zajišťují základní funkce stránek
Google Analytics – první strany, dlouhodobé, využití ke měření anonymních statistik o používání webu
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data, neslouží k osobní identifikaci uživatele.

Jak lze upravit využívání cookies

Cookies soubory můžete ve svém prohlížeči vymazat, zpravidla v Historii navštívených stránek, nebo můžete ukládání cookies blokovat. V tomto případě je pak funkcionalita stránek omezena. Více informací o blokování ukládání cookies naleznete na stránkách poskytovatele Vašeho prohlížeče. Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Cookies webu

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články, mapy atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Odkazy na webové stránky třetích stran leží mimo naši oblast odpovědnosti. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a používání těchto webových stránek je na vlastní riziko.

Analytika

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

S kým sdílíme vaše údaje

Data, která nám poskytnete, spravuje administrátor webu a pracovníci následujících základních škol

 • Základní škola INTEGRA Vsetín
 • Základní škola Vsetín, Luh 1544
 • Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
 • Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
 • Základní škola Vsetín, Sychrov 97
 • Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Data, která nám poskytnete za účelem správy žádostí o přijetí nebo žádostí o odklad uchováváme pouze po dobu přijímacího řízení v daném roce. Veškerá poskytnutá data i uživatelské účty budou smazány nejpozději k 1.9.2020.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. 

Požádat o soubor s exportem osobních údajů nebo o odstranění osobních údajů můžete na adrese vsetin@ezapisdoskol.cz.

Kam posíláme vaše data?

Vaše data neposíláme nikam! Jsou poskytnuta pouze pracovníkům základních škol, kteří spravují Vaše žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad.

Seznam základních škol:

 • Základní škola INTEGRA Vsetín
 • Základní škola Vsetín, Luh 1544
 • Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
 • Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
 • Základní škola Vsetín, Sychrov 97
 • Základní škola Vsetín, Trávníky 1217