Základní škola Vsetín, Luh 1544

E-mail školyskolaluh@skolaluh.cz
Webová stránkahttp://www.skolaluh.cz
Telefon571431790
AdresaJasenická 1544, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Petr Kořenek

Informace
 

Tradice - Lidský přístup - Profesionalita - Zdravé klima - Výsledky Škola nabízí

 • výuku 3 cizích jazyků (anglický, německý, ruský)
 • sportovní aktivity pro zájemce – florbal, atletika, lezení na umělé stěně
 • výuku ke zdravému životnímu stylu
 • kurzy pro talentované a nadané žáky
 • aktivity mezinárodní spolupráce
1. třídy
 • možnost výuky angličtiny od 1. ročníku,
 • hodina pohybu navíc pro všechny zájemce,
 • preferujeme výuku s individuálním přístupem a alternativními prvky vzdělávání.

Otevíráme i třídu pro žáky s narušenou komunikační schopností (logopedickou)

Do třídy pro žáky s vadami řeči budou žáci zařazeni na základě doporučení příslušného speciálně pedagogického centra (SPC). Jedná se především o děti, které docházely do logopedické třídy MŠ a jejich artikulace a komunikační dovednosti nejsou ještě správné nebo mají těžší vady řeči. Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zdravá škola – škola pro všechny“. Výuka bude vedena učitelem se zaměřením na odbornou logopedickou péči.


Žákům nabízíme:

 • metodu „dobrého startu“
 • individuální přístup v menším kolektivu
 • intenzivní logopedickou péči
 • systém podpůrných opatření ke kompenzaci vady

Spádový obvod školy 

Ulice: Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Havlíčkova, Jasenice, Jasenická, Kobzáňova, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy ke křižovatce u Růžičků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.