Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

E-mail školyinfo@zsohrada.cz
Webová stránkahttp://www.zsohrada.cz
Telefon571 437 905, 724 715 096
AdresaNad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaPaedDr. Helena Slováková

Informace
 

Společnou dlouhodobou vizí nás všech je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli připraveni na život v rychle se měnící společnosti. Cílem je, aby naši školu opouštěly děti nejen všeobecně vzdělané,ale i sociálně, fyzicky, emocionálně a kulturně připravené na další profesní cestu. Děti schopné formulovat svůj vlastní názor, děti otevřené a slušně vystupující, děti uvědomující si sounáležitost s lidmi i přírodou. Proto poskytujeme kvalitní základy všeobecného vzdělání, doplněné o široké jazykové dovednosti, které umožní dobrou komunikaci v integrující se Evropě a tím uplatnění v životě osobním i profesním. Dle školního vzdělávacího programu \"Učme se pro život\" se profilujeme jako základní škola s důrazem na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk je povinný od první třídy, druhý cizí jazyk od šesté třídy. Své jazykové znalosti mohou žáci zúročit v jazykových zkouškách dle Společenského referenčního rámce pro jazyky. Úspěšně vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - ať s poruchami učení, chování, autisty, zdravotně postižené či talentované. K tradicim patří důraz na všestraný tělesný rozvoj žáků. Uskutečňujeme širokou škálu tělovýchovných kurzů (plavecký a lyžařský výcvik, kurz gymnastiky a jógy, turistické, cyklistické a vodácké kurzy), které spolu s kvalitní výukou tělesné výchovy vytváří základní pohybové dovednosti. Škola klade důraz i na zájmové vzdělávání - vedle školní družiny a školního klubu nabízí rozsáhlý systém kroužků (dramatický, výtvarný, hudební, flétna, jazykové, sportovní), které dětem zaručí smysluplné trávení volného času a rodičům jistotu, že je o děti dobře postaráno.  

Spádový obvod školy 

Ulice: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Na Plavisku, Nad Školou, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Smetanova od ulice Svárov po řeku Bečvu, Svárov č. p. 1080, Turkmenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti, U Splavu, Žerotínova. Škola je spádová pro obec Ústí a obec Janová.