Základní škola Vsetín, Sychrov 97

E-mail školysekretariat@zssychrov.cz
Webová stránkahttps://www.zsvsetinsychrov.cz/
Telefon571 419 794, 603 874 639
AdresaMUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Michal Molek

Informace
 

Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost...  Linda Dobson

logo_ZS__final

 • Jsme odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti.
 • Jsme škola respektující svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Nabízíme vzdělávání ve třídách s převažujícími tradičními metodami, ale i v tzv. alternativních třídách, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů.
ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Matematika Hejného, Splývavé čtení Sfumato, Otevřené vyučování, Montessori, Kritické myšlení, komunitní charakter tříd) Rodiče - nahlaste, prosím, svůj zájem o zařazení Vašeho dítěte do alternativních tříd při příchodu na zápis!
 • Podporujeme zdravý životní styl žáků ve smyslu stravování i odpovídajícího pohybu. Spolupracujeme se sportovními oddíly ve městě (Tenis Vsetín, oddíl stolního tenisu, FC Vsetín). Tréninky tak probíhají v návaznosti na výuku a přímo ve škole. Samozřejmostí jsou také sportovní kurzy (lyžařský, turistický, cyklistický, vodácký)
 • Součástí školy je také školní družina (kapacita 150 dětí), školní klub (kapacita 160 dětí) a školní jídelna.
 • Budova školy se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě.
 • Disponujeme nadstandardními moderně a podnětně vybavenými prostorami. K dispozici máme odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou, školní jídelnu.
 • Orientujeme se na osobnostně sociální výchovu ve třídách. Každou první hodinu v pondělí je třídnická hodina. Žáci stmelují kolektiv na adaptačních kurzech. Záleží nám na zdravé komunikaci a zdravých vztazích mezi žáky, které chápeme jako základ pro bezpečné a efektivní učení.
 • Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků (angličtina - již od 1. třídy, němčina, ruština, v budoucnu také španělština).
 • Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Již od 6. ročníku mají možnost výběru z mnoha volitelných předmětů:
  • Geografie
  • Konverzace v anglickém jazyce (s rodilým mluvčím)
  • Počítačová grafika a multimédia
  • Seminář z českého jazyka
  • Seminář z matematiky
  • Sport a fitness
  • Užitá výtvarná tvorba
  • Věda je zábava
  • Finanční gramotnost
  • Speciálně pedagogická péče
  • Osobnostní a sociální výchova
 • Nabízíme širokou škálu zájmových kroužků
  • taneční (zumba, latina, Broučci - disco dance)
  • sportovní (fotbal, florbal, tenis, stolní tenis, sporťáček, šachy, jóga, orientační běh)
  • tvořivé (keramika, Pastelky)
  • ostatní (flétna, všudybýlek, zdravotnický, dramatický, Veselá věda...)
Změna je trvalý stav a proto na sobě stále pracujeme! Spolupracujeme s Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem dalšího vzdělávání, Společností pro kvalitu školy, atd… V rámci projektů s těmito organizacemi tvoříme společné vize a strategický plán rozvoje školy, školíme interní mentory, zavádíme intenzivní kolegiální podporu a také podporu profesních kompetencí sboru, tak aby s Vašimi dětmi pracovali ti nejlepší a skuteční profesionálové!

A všechno nás to moc baví! Těšíme se na Vás!

Spádový obvod školy 

Ulice: 4. května, Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Horní náměstí, Hrbová, Jabloňová, Jasenecká, Jiráskova č. p. 409 a č. p. 1126, Mládí, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Plotky, Pod Babykou, Pod Pecníkem, Pod Vršky, Pod Zakopaniců, Podsedky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková, Za Zámkem, Zahrádky.