Základní škola Integra Vsetín

E-mail školyinfo@zsintegra.cz
Webová stránkahttp://www.zsintegra.cz/
Telefon571 411 957 nebo 734 360 652
AdresaNa Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaIng. Libor Podešva, Ph.D.

Informace
 

Jsme soukromá škola s nižším počtem žáků ve třídách a rodinnou atmosférou. Přestože jsme školou soukromou, školné nevybíráme. Nejsme spádová škola, vzděláváme tedy děti ze všech částí města i z okolních obcí. Škola se nachází v klidné části města, poblíž centra. Areál školy tvoří pět budov a velká zahrada, kterou lze využít pro relaxaci o přestávkách, pro mimoškolní aktivity a samozřejmě pro výuku. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně. Ke smysluplnému trávení odpoledního času využívají žáci školní družinu, školní klub a zájmové kroužky, které škola nabízí. Od založení v roce 1992 se zabýváme vytvářením podmínek pro společné vzdělávání všech žáků. V našich třídách se tedy potkávají žáci bez potřeby zvláštní péče s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou děti se zdravotními obtížemi, děti sociálně znevýhodněné, ale také děti mimořádně nadané. Rozmanitost složení tříd s sebou přináší nároky na pedagogické pracovníky, ale zároveň je i prostředkem pro větší rozvoj sociálních dovedností a budování životních hodnot našich žáků. Podporou pro pedagogický tým je dlouhodobé vzdělávání, které zahrnuje jak metodiku výuky (např. splývavé čtení, čtenářské dílny, Hejného metoda, RWCT a další), tak psychologická a speciálně pedagogická témata. Dlouhodobě spolupracujeme s PdF UPOL, jsme fakultní školou. Jako škola klademe důraz i na výchovu. Výchovnou část pedagogického procesu realizujeme v souladu s principy etické výchovy, na základě toho získala ocenění Etická škola zlatého stupně. Podporujeme rozvoj osobnosti žáků, jejich individualitu, sebeúctu, identitu, soudržnost a kamarádské soužití žáků napříč celou školou. Vedeme žáky k úctě k životu. V souladu s informacemi zveřejněnými od 31. 1. 2018 na webových stránkách školy bude registrace k zápisu do 1. třídy na ZŠ Integra Vsetín spuštěna 26. 3. 2018 v 16:00 h na těchto webových stránkách.