Základní škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace

E-mail školyskolaluh@skolaluh.cz
Webová stránkawww.skolaluh.cz
Telefon571 431 790, 777 039 538
AdresaJasenická 1544, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Petr Kořenek
Informace

Individualita – alternativa – projektová výuka - výuka jazyků 

Chcete plně rozvíjet osobnost Vašeho dítěte? Jsme škola rodinného typu a naší snahou je respektovat individualitu každého dítěte, vzdělávat žáky v sebevědomé a úspěšné osobnosti. Podporujeme všestrannost našich žáků tak, aby se v budoucnu mohli snáze profilovat. Škola má nadstandardní prostorové podmínky, disponuje kvalitně vybavenými odbornými učebnami, pomůckami, didaktickou technikou, sportovním areálem. Zvláštní pozornost věnujeme nadaným a mimořádně nadaným žákům.  Od 2. ročníku  je zřízena jazyková třída, kde je výuka doplněna konverzací s rodilým mluvčím.

V rámci podpory výuky jazyků pořádáme dlouhodobě soutěž pro vsetínský region "English speaker" určenou pro žáky 4. - 5. ročníků.  V rámci zvyšování obecné bezpečnosti a zvyšování kompetencí žáků realizujeme různé projekty. Máme velmi dobře zvládnutou distanční výuku v rámci omezení vzdělávání.  Do výuky běžně zařazujeme alternativní a moderní prvky, k oblíbeným aktivitám našich žáků patří projektová výuka. Součástí výuky jsou exkurze, výlety, prožitkové aktivity. Naši žáci se pravidelně úspěšně zapojují do různých soutěží, umí se prosadit nejen na okresní úrovni, ale i krajské a národní. Ve škole funguje žákovský parlament, který aktivně zasahuje do školního života. K významným aktivitám žáků patří zájmové činnosti. Nabízíme zajímavé aktivity školní družiny a dobře vybavený školní klub pro starší žáky.  Celý školní rok provází řada dalších aktivit nejen pro žáky, ale i pro rodiče. Dále nabízíme:

 • výuku 3 cizích jazyků (anglický –  již od 1. ročníku, německý, ruský)
 • podpora tělesné výchovy na 1. i 2. stupni
 • semináře pro talentované a nadané žáky
 • intenzivní logopedickou péči (celodenně v logopedické třídě či individuálně kvalifikovaným speciálním pedagogem – logopedem)
 • mezinárodní spolupráci
 • pestrou zájmovou činnost (výtvarné kroužky, keramiku, taneční kroužky – aerobic, country Texasky, čtenářský Knížátka, vaření, legoroboti, chemický, anglický aj. dle zájmu a věku dětí)
 • sportovní aktivity pro zájemce – florbal, všestranná pohybová činnost – základy atletiky, lezení na umělé stěně, plavání, lyžařský kurz pro žáky prvních a sedmých ročníků

Florbalová akademie

 • Určeno pro chlapce i dívky od 1. ročníku pod vedením vyškolených trenérů. Spolupráce se Školním sportovním klubem při ZŠ Luh a oddílem Florbalu Vsetín. Tréninkové jednotky pro nejmenší přímo ve škole, hodina pohybu navíc zaměřena zejména na florbal, možnost doplňkových sportovních aktivit, vícedenních florbalových soustředění, o prázdninách florbalového kempu.
 • Škola je propagátorem florbalu ve Vsetíně a věnuje se mu více než 20 let. Nejvýraznějším úspěchem je titul Mistr ČR juniorů, řada hráčů se stala reprezentanty ČR a také působí v českých i zahraničních ligách. Naši žáci se pravidelně umísťují na předních místech ve školních soutěžích na úrovni okresu, kraje i republiky. V současné době dívky 1. stupně postoupily již podruhé do národního finále turnaje ČEPS pro žáky základních škol.
 • Naše škola ve spolupráci s ŠSK pravidelně organizuje řadu florbalových turnajů pro základní školy na okresní, krajské i mezinárodní úrovni.

V případě dostatečného zájmu otevíráme i třídu pro žáky s narušenou komunikační schopností (logopedickou) Do třídy pro žáky s vadami řeči budou žáci zařazeni na základě doporučení příslušného speciálně pedagogického centra (SPC). Jedná se především o děti, které docházely do logopedické třídy MŠ a jejich artikulace a komunikační dovednosti nejsou ještě správné nebo mají těžší vady řeči. Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zdravá škola – škola pro všechny“. Výuka bude vedena učitelem se zaměřením na odbornou logopedickou péči. Žákům nabízíme:

 • metodu „dobrého startu“
 • individuální přístup v menším kolektivu
 • intenzivní logopedickou péči
 • systém podpůrných opatření ke kompenzaci vady

Jsme škola, která nemá ráda nudu! www.skolaluh.cz www.florbalvsetin.eu

Školský obvod

Ulice: Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Havlíčkova, Jasenice, Jasenická, Kobzáňova, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy ke křižovatce u Růžičků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.