Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

E-mail školyinfo@zsohrada.cz
Webová stránkawww.zsohrada.cz
Telefon571 437 905, 724 715 096
AdresaNad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaPaedDr. Helena Slováková
Informace

Vážení rodiče, dovolte mi představit Vám naši školu. Jsme plně organizovaná městská škola. Budova je umístěna v nádherném prostředí, obklopena velkou zahradou, sportovními hřišti a herní částí pro zájmové vzdělávání. Materiální vybavení tříd je na dobré úrovni, disponujeme několika odborně vybavenými učebnami.

Společnou dlouhodobou vizí nás všech je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli připraveni na život v rychle se měnící společnosti. Cílem je, aby naši školu opouštěly děti nejen všeobecně vzdělané,ale i sociálně, fyzicky, emocionálně a kulturně připravené na další profesní cestu. Děti schopné formulovat svůj vlastní názor, děti otevřené a slušně vystupující, děti uvědomující si sounáležitost s lidmi i přírodou. Proto poskytujeme kvalitní základy všeobecného vzdělání, doplněné o široké jazykové dovednosti, které umožní dobrou komunikaci v integrující se Evropě a tím uplatnění v životě osobním i profesním.

Dle školního vzdělávacího programu "Učme se pro život" se profilujeme jako základní škola s důrazem na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk je povinný od první třídy, druhý cizí jazyk od šesté třídy. Své jazykové znalosti mohou žáci zúročit v jazykových zkouškách dle Společenského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - ať s poruchami učení, chování, autisty, zdravotně postižené či talentované. V současné době usilujeme o tiul škola spolupracující s Mensou. Zkušenosti máme se začleňování dětí s cizí státní příslušností.

K tradici patří důraz na všestranný tělesný rozvoj žáků. Uskutečňujeme širokou škálu tělovýchovných kurzů (plavecký a lyžařský výcvik, kurz gymnastiky a jógy, turistické, cyklistické a vodácké kurzy), které spolu s kvalitní výukou tělesné výchovy vytváří základní pohybové dovednosti.

Škola klade důraz i na zájmové vzdělávání - vedle školní družiny a školního klubu nabízí rozsáhlý systém kroužků (dramatický, výtvarný, hudební, flétna, jazykové, sportovní), které dětem zaručí smysluplné trávení volného času a rodičům jistotu, že je o děti dobře postaráno.

O Vaše děti se stará zkušený pedagogický sbor, otevřený novým postupům a námětům, který se promyšleně podílí na vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd tak, aby se zde všichni cítili bezpečně a spokojeně. Záleží nám na partnerském přístupu k Vám, zákonným zástupcům.

Těšíme se na Vás.  

 

 

Školský obvod

Ulice: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Na Plavisku, Nad Školou, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Smetanova od ulice Svárov po řeku Bečvu, Svárov č. p. 1080, Turkmenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti, U Splavu, Žerotínova. Škola je spádová pro obec Ústí a obec Janová.