Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace

E-mail školyskola@zsrokytnice.cz
Webová stránkawww.zsrokytnice.cz
Telefon571 412 772 nebo 733 678 887
AdresaMichala Urbánka 436, Rokytnice, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Hynek Hromada
Informace

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace byla založena v roce 1979. Škola situovaná nad sídlištěm Rokytnice v klidném prostředí v blízkosti přírody se nyní profiluje ve dvou specifických oblastech – informační a komunikační technologie a přírodovědné předměty a ekologie. Informatika je vyučována od 4. ročníku. Její obsah se zaměřuje na algoritmizaci a programování v prostředí Scratch a robotiku za využití robotů LEGO, u mladšich žáků bee - botů a ozobotů. Od roku 2021 škola začala využívat nové prostory vybudované v rámci projektu zaměřeného na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání. Díky tomuto projektu zavádíme nový předmět polytechnika, ve kterém kromě ručního dřevo obrábění budou žáci využívat polytechnické dílny vybavené CNC i konvenčními obráběcími stroji, na kterých se naučí základům programování v CAD. Obsah předmětu polytechnika se prolíná s informatikou, žáci se učí obsluhovat 3D tiskárny. Práce s digitální technikou (fotoaparát, videokamera) a zpracování videa a zvuku zasahuje i do dalších předmětů např. výtvarná výchova. Hodinová dotace přírodovědných předmětů je posílena zejména v oblasti praktických dovedností formou laboratorních prací nebo projektové činnosti. Žáci v těchto hodinách využívají širokou škálu moderních pomůcek, digitálních měřících sad a zařízení. Environmentální vzdělávání využívá rokytnická škola jako nástroje k doplnění, zefektivnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu. Vztah k životnímu prostředí je u žáků budován již od 1. ročníku prostřednictvím  tematicky zaměřených dnů. Starší žáci mají možnost intenzivního zapojení do mnoha projektů, často s mezinárodní působností např. Světová škola, GLOBE, Fair Trade a dalších. V celosvětovém projektu GLOBE každoročně sestavujeme týmy žáků, které na tradičním setkání aktivních škol GLOBE GAMES veřejně prezentují závěry své celoroční vědecké práce. V rámci projektu Globe celoročně sbírají údaje v oblasti meteorologie, fenologie, pedologie a hydrologie. Někteří naši vyučující jsou lektory Badatelsky orientované výuky. Při výuce matematiky se postupně snažíme využívat metodu Hejného a další názorná prostředí např. Abaku. Prezentační dovednosti rozvíjíme v mnoha předmětech, zejména pak zapojením žáků do celostátní soutěže prezentiády, v níž naše týmy dokázaly opakovaně uspět i v celostáním kole. Již pět let úzce spolupracujeme se sdružením MENSA ČR a nadaní žáci mají možnost navštěvovat klub MENSA, který funguje při škole. Během školní docházky žákům nabízíme účast na sportovních kurzech a výuce plavání (3. a 4. ročníku výuka plavání, 2. a 7. ročníku kurz lyžařský, v 8. ročníku kurz turistický, v 9. ročníku kurz vodácký). V roce 2013 škola navázala užší spolupráci s Valašským hokejovým klubem a společnou součinností hokejového oddílu a školy se snažíme vytvářet vhodné podmínky pro skloubení školní docházky a tréninkového cyklu začínajících hokejistů již od prvního ročníku.  Systematicky se věnujeme interpersonálním vztahům ve třídě a osobnostní a sociální výchově, na I. stupni využíváme ucelené metodiky Ziphyho a Jablíkovi kamarádi, dále využíváme metodiky společnosti Jeden svět na školách, kterou naši vyučující rovněž lektorují. Aktivní pedagogy máme i v programu Tvořivá škola, kde se zaměřují na metodickou oblast výuky matematiky. Již tradiční aktivitou, na kterou se všichni těší, se stalo každoroční pořádání Školního plesu, který organizují samy děti navštěvující školní klub a školní parlament. Revitalizovaná školní zahrada je uzpůsobena terénní výuce ekologie, přírodovědných předmětů, pěstitelství, ale i výtvarné výchovy či dalších předmětů. Své zázemí zde nacházejí rovněž děti v době pobytu ve školní družině, která má celkem pět oddělení s kapacitou 150 dětí. V zahradě hospodaříme s dětmi metodami šetrnými k přírodě, bez umělých hnojiv, chemických postřiků a rašeliny. Za tento počin jsme v roce 2013 získali certifikát "Přírodní zahrada". Již mnoho let v naší školní přírodní zahradě pěstujeme bylinky, koření, zeleninu, ovoce, květiny, ve sbírce máme i původní odrůdy obilnin a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku. Velkou většinu z nich sami množíme z vlastního osiva, které rádi nabídneme veřejnosti z banky semínek v rámci projektu Semínkovna. Velkému zájmu mezi žáky se těší zejména zpracování jablek při rokytnickém moštování a štrůdlování. Škola věnuje pozornost dalšímu vzdělávání našich pedagogů a plánování jejich osobního rozvoje s cílem vést výuku tak, aby v hodinách byly co nejvíce aktivní děti a učitel se stavěl do role průvodce či mentora.

Školský obvod

Ulice: Amerika, Benátky, Janišov, Korejská, Krátká, Machalův Dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Na Dolansku, Na Hrázi, Na Lapači, Na Rovině, Na Rybníkách, Okružní, Pod Bečevnou, Pod Žamboškou, Poschla č. p. 2083, Příčná, Rokytnice, Sadová, Srní, Štěpánská od železniční trati k úřadu práce, U Křivačkárny, U Trati, Záviše Kalandry.