Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

E-mail školyskola@zsrokytnice.cz
Webová stránkawww.zsrokytnice.cz
Telefon571 412 772 nebo 733 678 887
AdresaRokytnice 436, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Hynek Hromada
Informace

ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 byla založena v roce 1979. Škola situovaná nad sídlištěm Rokytnice v klidném prostředí v blízkosti přírody se nyní profiluje ve dvou specifických oblastech – informační a komunikační technologie a přírodovědné předměty a ekologie. Hodinová dotace informatiky je významně posílena ve vztahu k minimální dotaci dané Rámcovým vzdělávacím programem. Hodinová dotace přírodovědných předmětů je posílena zejména v oblasti praktických dovedností formou laboratorních prací nebo projektové činnosti. Environmentální vzdělávání využívá rokytnická škola jako nástroje k doplnění, zefektivnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu. Vztah k životnímu prostředí je u žáků budován již od 1. ročníku prostřednictvím  tematicky zaměřených dnů. Starší žáci mají možnost intenzivního zapojení do mnoha projektů, často s mezinárodní působností např. Světová škola, GLOBE, Fair Trade, Edison a dalších. Někteří naši vyučující jsou lektory Badatelsky orientované výuky. Při výuce matematiky se postupně snažíme zavádět metodu Hejného. Již pět let úzce spolupracujeme se sdružením MENSA ČR a nadaní žáci mají možnost navštěvovat klub MENSA, který funguje při škole. V roce  2013 škola navázala užší spolupráci s Valašským hokejovým klubem a společnou součinností hokejového oddílu a školy se snažíme vytvářet vhodné podmínky pro skloubení školní docházky a tréninkového cyklu začínajících hokejistů již od prvního ročníku. Jsme pilotní školou v projektu Sportuj ve škole. Systematicky se věnujeme interpersonálním vztahům ve třídě a osobnostní a sociální výchově. Revitalizovaná školní zahrada je uzpůsobena terénní výuce, své zázemí zde nacházejí rovněž děti v době pobytu ve školní družině, která má celkem pět oddělení s kapacitou 150 dětí. Velkou pozornost věnujeme dalšímu vzdělávání našich pedagogů a plánování jejich osobního rozvoje s cílem vést výuku tak, aby v hodinách byly co nejvíce aktivní děti a učitel se stavěl do role průvodce či mentora.

Školský obvod

Ulice: Amerika, Benátky, Janišov, Korejská, Krátká, Machalův Dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Na Dolansku, Na Hrázi, Na Lapači, Na Rovině, Na Rybníkách, Okružní, Pod Bečevnou, Pod Žamboškou, Poschla č. p. 2083, Příčná, Rokytnice, Sadová, Srní, Štěpánská od železniční trati k úřadu práce, U Křivačkárny, U Trati, Záviše Kalandry.