Základní škola Vsetín, Sychrov 97

E-mail školysekretariat@zssychrov.cz
Webová stránkawww.zsvsetinsychrov.cz
Telefon571 419 794, 603 874 639
AdresaMUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Michal Molek, MBA
Informace

Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost...  Linda Dobson

ZŠ Sychrov - promo video

PROHLÍDKA ŠKOLY ZDE - prohlédněte si naše třídy, odborné učebny, sportovní areál atd...

 • Jsme odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale snad i budoucí společnosti.
 • V současné době má škola 422 žáků (z toho 9 v "domácím" individuálním vzdělávání a 3 žáci se vzdělávají v zahraničí).
 • Ve škole pracuje 64 zaměstnanců (50 pedagogických - z toho 14 asistentů pedagoga - a 14 provozních)
 • Ve škole působí Školní poradenské pracoviště ve složení:
  • výchovný poradce
  • školní speciální pedagog
  • školní psycholog
  • školní metodik prevence
  • kariérový poradce
 • Jsme škola respektující svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Nabízíme vzdělávání ve třídách s převažujícími tradičními metodami, ale i v tzv. alternativních třídách, kde uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů.

ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

(Matematika Hejného, Splývavé čtení Sfumato, Otevřené vyučování, Montessori, RWCT, angličtina Helen Doron, komunitní charakter tříd)

 • Podporujeme zdravý životní styl žáků ve smyslu stravování i odpovídajícího pohybu. Spolupracujeme se sportovními oddíly ve městě (Tenis Vsetín, oddíl stolního tenisu, FC Vsetín, nově Biatlon Vsetín). Tréninky tak probíhají v návaznosti na výuku a přímo ve škole. Samozřejmostí jsou také sportovní kurzy (lyžařský, turistický, cyklistický, vodácký). K dispozici máme také nově vybudovaný sportovní areál!
 • Součástí školy je také školní družina (kapacita 210 dětí), školní klub (kapacita 160 dětí) a školní jídelna.
 • Budova školy se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě.
 • Disponujeme nadstandardními moderně a podnětně vybavenými prostorami. Prohlédněte si je ZDE. K dispozici máme odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní areál se zahradou a venkovní učebnou, školní jídelnu. 
 • Orientujeme se na osobnostně sociální výchovu ve třídách. Každou první hodinu v pondělí je třídnická hodina. Žáci stmelují kolektiv na adaptačních kurzech. Záleží nám na zdravé komunikaci a zdravých vztazích mezi žáky, které chápeme jako základ pro bezpečné a efektivní učení.
 • Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků (angličtina - již od 1. třídy, němčina, ruština, ...).
 • Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Již od 6. ročníku mají možnost výběru z mnoha volitelných předmětů:
  • Geografie
  • Konverzace v anglickém jazyce 
  • Počítačová grafika a multimédia
  • Seminář z českého jazyka
  • Seminář z matematiky
  • Sport a fitness
  • Užitá výtvarná tvorba
  • Věda je zábava
  • Finanční gramotnost
  • Speciálně pedagogická péče
  • Osobnostní a sociální výchova

VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ INTELEKTOVĚ NADANÝCH DĚTÍ (MIND)

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Nabízíme širokou škálu zájmových kroužků
  • taneční (zumba, latina, Broučci - disco dance)
  • sportovní (fotbal, florbal, tenis, stolní tenis, sporťáček, šachy, jóga, orientační běh)
  • tvořivé (keramika, Pastelky)
  • ostatní (flétna, všudybýlek, zdravotnický, dramatický, Veselá věda...)

Změna je trvalý stav a proto na sobě stále pracujeme! Spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem, Společností pro kvalitu školy, atd… V rámci projektů s těmito organizacemi tvoříme společné vize a strategický plán rozvoje školy, školíme interní mentory, zavádíme intenzivní kolegiální podporu a také podporu profesních kompetencí sboru, tak aby s Vašimi dětmi pracovali ti nejlepší a skuteční profesionálové!

A všechno nás to moc baví! Těšíme se na Vás!

Školský obvod

Ulice: 4. května, Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Horní náměstí, Hrbová, Jabloňová, Jasenecká, Jiráskova č. p. 409 a č. p. 1126, Mládí, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Plotky, Pod Babykou, Pod Pecníkem, Pod Vršky, Pod Zakopaniců, Podsedky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková, Za Zámkem, Zahrádky.